CFD-handel

Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer: De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld, maar is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is bedoeld als startpunt voor eigen onderzoek. Ik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beleggingsbeslissingen die daar uit voortvloeien. De publicaties op cfd-handel.nl kunnen uw mening beïnvloeden t.a.v. de keuzes in uw beleggingen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Ik kan de juistheid, integriteit en kwaliteit van mijn website niet garanderen en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijk verlies of schade die de inhoud kan veroorzaken of waartoe het gebruik ervan aanleiding kan geven. Mocht er informatie verkeerd op mijn site worden weergegeven stuur svp een opmerking via de e-mail. Ik heb posities in edelmetalen en edelmetaalmijnen/exploratiebedrijven.

privacy verklaring: Mocht u mij een e-mail sturen dan kunnen uw gegevens worden opgenomen in het databestand van de site-administrator. U hebt recht op inzage, aanpassing en/of verwijdering. Uw e-mailadres zal onder geen enkele voorwaarde verkocht of bewust doorgegeven worden aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Het doel van opname is om u te informeren over nieuws en activiteiten m.b.t. deze website.