inflatie 

Inflatie is iets van alle tijden en hoeft op zich niet problematisch te zijn, wanneer het binnen de perken blijft. Het wordt echter een ander verhaal wanneer de inflatie hoger is dan normaal. Bedrijven, consumenten en overheden worden ontregeld en dit kan zorgen voor chaotische situaties. Als belegger of trader vraag je je misschien af welke handelsbeslissingen je kunt nemen om zo min mogelijk te merken van hoge inflatie - of hier zelfs van te profiteren. In onderstaand artikel wordt uiteengezet wat het effect is van de toegenomen inflatie op verschillende beleggingsinstrumenten.

Valuta

Inflatie is geldontwaarding. De waarde van een euro of dollar daalt ten opzichte van de goederen of diensten die ermee kunnen worden gekocht. Dergelijke valuta lijken hierdoor geen goede belegging wanneer de inflatie hoog is. Er kunnen echter wel grote vershillen ontstaan tussen de verschillende valuta. De ene valuta kan last hebben van hoge inflatie terwijl de inflatie in een andere valuta laag blijft. Vreemde valuta kunnen daardoor mogelijkheden bieden om aan inflatie te ontsnappen.

Een valuta stijgt in waarde wanneer de (onderliggende) economie wordt gezien als sterk of groeiend. Uit historische gegevens blijkt bijvoorbeeld dat de Japanse Yen vaak een goede inflatiehedge is geweest tegenover de Amerikaanse dollar. Het is belangrijk dat je zoekt naar een economie waarvan je verwacht dat deze goed gaat presteren. Realiseer je daarbij dat gegevens uit het verleden geen garanties voor de toekomst kunnen bieden.

Aandelen

Het precieze effect van hoge inflatie op de aandelenmarkt is lastig te duiden. Over het algemeen gaan veel investeerders zich in tijden van inflatie zorgen maken over de economie. Hogere inflatie betekent hogere inkoopprijzen en op termijn ook vaak hogere arbeidskosten voor bedrijven. Hierdoor kunnen marges onder druk komen te staan waardoor het bedrijf minder aantrekkelijk wordt voor beleggers. Dit leidt ertoe dat beleggers veel posities gaan sluiten en hun aandelen dus gaan verkopen. Of, en tot in hoeverre, dit ook de realiteit is, hangt af van de specifieke omstandigheden.

Zo zijn veel beleggers in tijden van inflatie terughoudend met groeiaandelen, terwijl gevestigde en stabielere aandelen van grote bedrijven vaak worden gezien als een gedegen investering. Hierom presteren waarde-aandelen vaak beter bij hoge inflatie. Het omgekeerde geldt overigens ook: bij lage inflatie doen groeiaandelen het vaak beter.Het is altijd maar de vraag of je je beleggingsstrategie in tijden van verhoogde inflatie moet aanpassen. Sommige koersen dalen wellicht, maar dit zou je kunnen zien als een goedkopere instap. Zeker wanneer je periodiek voor de lange termijn belegt, hoef je je strategie (lang) niet altijd aan te passen. Beleg je actief voor op de korte termijn, dan kan je je strategie eventueel wél herzien.

Edelmetalen en grondstoffen

Zeg je inflatie, dan zeg je goud. Veel beleggers zien goud tot de dag vandaag als een veilige haven wanneer het economisch minder gaat. Goud is immers tastbaar en daarnaast schaars. Het draagt al gedurende een zeer lange tijd een vrij hoge waarde. De koers van goud is altijd aan de stabiele kant. Dit geeft de gemiddelde belegger een veilig gevoel.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de goudprijs stijgt, wanneer de prijzen op de aandelenmarkt dalen. Dit heeft te maken met het feit dat investeerders hun geld uit aandelen halen om dit vervolgens in goud te stoppen. Daarnaast stijgt de prijs van goud in de regel bij een hogere inflatie of bij economische crises. Het wordt dan ook wel gezien als een 'hedge against inflation'. Veel beleggers gaan in goud zitten in tijden van inflatie.

Wat betreft andere grondstoffen, zoals olie en gas, lijkt de reactie op inflatie ongeveer hetzelfde te zijn als bij goud. In de meeste gevallen lijkt de reactie zich echter in minder extreme mate te presenteren. Hoe grondstoffen precies reageren op inflatie, hangt sterk af van over welke grondstof je praat. Elke grondstof is weer een vak apart. Vanuit welk perspectief je het echter ook bekijkt: grondstoffen worden gezien als de meest voor de hand liggende belegging bij verhoogde inflatie.

Vastgoed

Vastgoed is net als goud volledig fysiek. Hierdoor draagt het een bepaalde waarde die fluctueert, maar niet in extreme mate. Wanneer de inflatie relatief hoog is, stijgen de vastgoedprijzen over het algemeen. Hetzelfde geldt voor huurpenningen. Omdat de aandelenmarkt in tijden van verhoogde inflatie net wat meer risico's met zich meebrengt, kiezen veel beleggers voor goud en vastgoed.

In het verleden is vaak gebleken dat vastgoed een gedegen investering is bij verhoogde inflatie. Ook vastgoed is dan ook een populaire 'hedge against inflation'. Wel is het belangrijk dat je niet al het vastgoed over een kam scheert. Er bestaan verschillende categorieën en objecten. Maak een zorgvuldige afweging.

Cryptocurrencies

Cryptocurrencies bestaan er in alle vormen en maten. Je kan dus niet in het algemeen zeggen of cryptocurrencies een gedegen belegging zijn in tijden van inflatie. De ene crypto is de andere niet. In het algemeen wordt aangenomen dat de reeds gevestigde 'grote' cryptocurrencies een prima investering kunnen zijn om de hogere inflatie als het ware tegen te gaan.

Neem bijvoorbeeld de cryptocurrency Bitcoin (BTC). Net als goud, kent Bitcoin een schaarste. Bij Bitcoin is deze schaarste gecreëerd door een computercode. In totaal komen er maximaal 21 miljoen BTC-munten in omloop. Er kan, in tegenstelling tot fiatgeld, nooit 'bijgedrukt' worden. Hierdoor is inflatie bij Bitcoin niet echt aan de orde en kan het een goede investering zijn in tijden van verhoogde inflatie bij fiatgeld. Het wordt ook wel het 'digitale goud' genoemd.Uiteraard is het wel van belang dat je je bewust bent van de risico's van beleggen in cryptocurrencies. Zo is Bitcoin in vergelijking tot goud relatief klein. Vele factoren beïnvloeden de koersen van cryptocurrencies. Inflatie is daar slechts één van. Kies je voor crypto, weet dan dat de koersen veel zullen fluctueren.

Obligaties

Op het eerste gezicht zijn obligaties een slechte keuze wanneer de inflatie relatief hoog is. Dit beleggingsproduct is immers gevoelig voor inflatie, omdat het wordt beïnvloed door de huidige rentestand. Wel is het zo dat kortlopende obligaties hier in mindere mate door beïnvloed worden dan langlopende obligaties. Vanuit welke hoek je het echter ook bekijkt: obligaties lijken geen verstandige keuze in tijden van verhoogde inflatie.

Een uitzondering op het bovenstaande wordt gevormd door zogeheten inflatie-obligaties of inflatiegerelateerde-obligaties. Bij dit speciale type obligaties, stijgt de rentevergoeding wanneer de inflatie ook stijgt. Hierdoor is inflatie amper merkbaar, nu de daling in koopkracht wordt gecompenseerd. Inflatie-obligaties kunnen bij verhoogde inflatie dus het overwegen waard zijn.

ETF's

ETF's zijn de laatste jaren erg populair. Het gaat om mandjes van aandelen die allemaal iets met elkaar gemeen hebben. Zo heb je ETF's die de grootste bedrijven wereldwijd volgen en bijvoorbeeld ETF's die zich op grondstoffen richten. Vooral de laatste categorie kan in tijden van verhoogde inflatie interessant zijn. Eerder kwam aan bod dat grondstoffen een voor de hand liggende investering kunnen zijn bij hoge inflatie. Met een ETF zorg je voor enige risicospreiding, terwijl je toch kan profiteren van de groei van een bepaalde markt.

Je hebt ook veel ETF's die aandelen van 'reguliere' bedrijven bundelen. Daarbij geldt eigenlijk hetzelfde verhaal als hierboven eerder aan bod kwam. Bij verhoogde inflatie kan je met name kijken naar ETF's die waarde-aandelen bundelen.

Conclusie

In algemene zin kan worden gezegd dat grondstoffen en vastgoed het beter doen bij hoge inflatie dan beleggingscategorieën als valuta, aandelen en obligaties. Echter, zoals al eerder opgemerkt, is een en ander sterk afhankelijk van de specifieke situatie. Het rentebeleid van de centrale bank is bijvoorbeeld ook erg belangrijk om in ogenschouw te nemen. Stijgt de inflatie bij gelijkblijvende rente, dan zullen de meeste aandelen het nog best goed kunnen doen. Maar wanneer de centrale bank, zoals de FED of de ECB, de rente gaan verhogen (om inflatie te bestrijden), dan zal cash geld op een bankrekening weer aantrekkelijker worden ten opzichte van een (meer risicovolle) belegging in aandelen. Dit zou de aandelenkoersen dus negatief kunnen beïnvloeden.

Voor de belegger is het dus zaak om niet alleen naar de hoogte van de inflatie te kijken, maar ook de specifieke omstandigheden zoals het rentebeleid van de centrale bank in ogenschouw te nemen. Over het algemeen geldt ook dat hoe korter de beleggingshorizon is, hoe belangrijker het is om goed naar deze zaken te kijken.