De Baltic Dry Index (BDI) heeft recent het laagste punt bereikt sinds 1986 (zie grafiek). De Baltic dry Index wordt gezien als een belangrijke barometer voor de staat van het wereldwijde economische verkeer. Dat de index nu zo laag staat voorspelt dus weinig goeds voor de wereldeconomie. Maar wat maakt de BDI zo’n belangrijke indicator?

 De BDI geeft de kosten van het verschepen van bulkvracht over verschillende scheepvaartroutes over de hele wereld weer. Het meet dus de kosten van het verschepen van ruwe grondstoffen als: ijzererts, kolen, cement, staal, etc. De vraag naar grondstoffen neemt toe als economieën groeien. De BDI is een goede voorspeller gebleken van de nabije toekomst (3 tot 6 maanden vooruit) van de wereldeconomie. Dit komt doordat toenemende investeringen de vraag naar grondstoffen vergroten. Belangrijk hierin is dat de beschikbare scheepsruimte niet snel is uit te breiden. Het bouwen van een nieuw vrachtschip neemt al snel 2 a 3 jaar in beslag. Een toenemende vraag naar grondstoffen kan dus niet direct worden opgevangen door uitbreiding van de scheepscapaciteit en zal daardoor tot uitdrukking komen in de tarieven voor het verschepen van bulkvracht. De Baltic Dry Index wordt daarom gezien als een goede indicator van de staat van de economie die niet gevoelig is voor speculatie en manipulatie.

Wat betekent nu de huidige lage stand van de Baltic Dry Index? Lage vrachtkosten impliceren een lage vraag naar schepen om grondstoffen te vervoeren en dus een lage vraag naar grondstoffen. Ondernemers verwachten blijkbaar niet dat de economie in de nabije toekomst aan zal trekken en schroeven hun activiteiten terug. Dit gebrek aan vertrouwen zal worden weerspiegeld in de waarderingen op de aandelenmarkt. Tenzij een grote centrale bank zoals de FED of de ECB de geldkraan wagenwijd opendraait natuurlijk.

Conclusie

De Baltic Dry Index is geen perfecte indicator, maar heeft in het verleden al wel meerdere malen zijn waarde bewezen als voorspeller van de nabije economische toekomst. De BDI indicator voorspelde de laatste grote recessie. Een paar maanden voor de ondergang van Lehman Brothers (wat de kredietcrisis inluidde), begon de BDI al te dalen en wees daarmee op de daaropvolgende economische neergang.

De groei van de wereldhandel is ook nu weer wat aan het afnemen en de lage stand van de BDI lijkt dus de goede richting aan te geven.