De enorme groei op de cryptomarkt heeft laten zien dat Bitcoin aanzienlijk populairder is geworden onder veel bedrijven. Het blijkt dan ook dat er steeds meer bedrijven kiezen voor de unieke voordelen van de blockchain. Uit een kleinschalig onderzoek onder financiële managers is gebleken dat 5% van de bedrijven van plan is dit jaar te investeren in Bitcoin (BTC) als bedrijfsmiddel. Nog eens 11% zegt dat ze van plan zijn om dit al te doen voor het jaar 2024. Benieuwd wat er precies is onderzocht en wat dit laat zien? Lees dit artikel dan zeker even door, we hebben het nodige op een rijtje gezet!

Het onderzoek naar de populariteit van bedrijfsinvesteringen in BTC

Het onderzoek is uitgevoerd door Gartner. Dit onderzoek komt natuurlijk net nadat Tesla enorm veel geld in Bitcoin heeft geïnvesteerd. De 77 respondenten van het onderzoek lieten sterk uiteenlopende meningen zien op basis van de sector waarin het bedrijf werkzaam is. De technologiesector had het meeste interesse voor Bitcoin met 50% van de respondenten uit deze sector die verwachtten de cryptocurrency in de toekomst te zullen bezitten. Dit gold voor zowel de grote als de kleinere bedrijven. Het waren allemaal bedrijven die meer interesse hebben laten zien in de onderliggende techniek.

Visie voor de toekomst

Hoewel ruim 84% van de ondervraagden aangaf zich vooral zorgen te maken over het financiële risico van de hoge volatiliteit van Bitcoin, ziet het er naar uit dat er veel bedrijven zijn die een afwachtende houding aannemen ten aanzien van de munt. Meer dan 70% verklaarde dat een van de belangrijkste dingen die ze willen weten is, wat anderen doen met Bitcoin. Bijna hetzelfde aantal wil meer horen van regelgevers over deze kwestie om hen te helpen de inherente risico's van het bezit van het digitale activum te begrijpen. De leider van het onderzoek zei dat financiële leiders die de financiële stabiliteit moeten waarborgen, niet geneigd zijn om speculatieve sprongen in onbekend terrein te maken. Daarnaast merkte hij het volgende op:

"Het is belangrijk om te onthouden dat dit een ontluikend fenomeen is in de lange tijdlijn van bedrijfsactiva. Financiële leiders die voor financiële stabiliteit moeten zorgen, zijn niet geneigd om speculatieve sprongen in onbekend terrein te maken”

Komst van de grotere beleggers

Hoewel het moeilijk is om echt een duidelijke conclusie te trekken uit zo'n kleine steekproef, is het wel zo dat dit onderzoek laat zien dat er steeds meer gekeken wordt naar bedrijfsinvesteringen in Bitcoin. In de tweede helft van 2020 hadden bedrijven buiten de financiële en nutssectoren in de S&P Global ongeveer $2 biljoen aan kasreserves. Dit is momenteel meer dan het dubbele van de huidige marktkapitalisatie van Bitcoin. Hierdoor is er meer dan genoeg kapitaal om te beleggen in Bitcoin. Dit zou kunnen betekenen dat de BTC koers veel verder op zal gaan lopen, mits er meer bedrijven zijn die de stap wagen en kiezen om te investeren in een project als Bitcoin.